Naš Tim

Marina Mikulić

POZICIJA:
Odvjetnički vježbenik / Suradnik
TELEFON:
+385 1 244 24 54
EMAIL:
marina.mikulic@ovks.hr

Glavna područja rada:

 • Građansko pravo
 • Rješavanje sporova
 • Trgovačko pravo
 • Radno pravo

PROFIL

Marina Mikulić je suradnik u odvjetničkom društvu Orehovec, Vinter, Kiš, Šimunović. Većinu svog rada posvećuje zastupanju klijenata u parničnim postupcima iz različitih grana prava, uključujući radnog prava, kao i ovršnim postupcima radi naplate tražbina. Marina također savjetuje klijente u području građanskog prava i radnog prava.

Obrazovanje i članstva

 • Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu
 • Universitat de Valencia (Erasmus program)
 • Pravosudni ispit
 • HOK (Hrvatska odvjetnička komora)

Jezici:

 • Engleski
 • Talijanski (osnove)
 • Francuski (osnove)