Naš Tim

Lorena Panežić

POZICIJA:
Odvjetnički vježbenik / Suradnik
TELEFON:
+385 1 244 24 54
EMAIL:
lorena.panezic@ovks.hr

Glavna područja rada:

  • Trgovačko pravo
  • Rješavanje sporova
  • Građansko pravo
  • Naplata potraživanja

PROFIL

Lorena Panežić je suradnik u odvjetničkom društvu Orehovec, Vinter, Kiš, Šimunović. Većinu svog rada posvećuje zastupanju i savjetovanju stranaka u parničnim i ostalim vrstama postupaka pred sudovima, posebno u svezi trgovačkog prava i građanskog prava, kao i ovršnim postupcima radi naplate tražbina. Lorena također savjetuje klijente u području trgovačkog prava i građanskog prava.

Obrazovanje i članstva

  • Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu
  • Pravosudni ispit
  • HOK (Hrvatska odvjetnička komora)

Jezici:

  • Engleski
  • Njemački (osnove)