Naš Tim

Dario Zaradić

POZICIJA:
Odvjetnički vježbenik / Suradnik
TELEFON:
+385 1 244 24 54
EMAIL:
dario.zaradic@ovks.hr

Glavna područja rada:

  • Parnični postupci
  • Rješavanje sporova
  • Naplata potraživanja

PROFIL

Dario Zaradić je suradnik u odvjetničkom društvu Orehovec, Vinter, Kiš, Šimunović. Većinu svog rada posvećuje zastupanju klijenata u parničnim postupcima iz različitih grana prava, kao i ovršnim postupcima radi naplate tražbina.

Obrazovanje i članstva

  • Pravni fakultet sveučilišta u Splitu
  • HOK (Hrvatska odvjetnička komora)

Jezici:

  • Engleski
  • Njemački (osnove)
  • Češki (osnove)